You need Flash to see it.

Çalışan, yorulan, işini planlı şekilde yapan insanların en doğal hakkı eğlenmektir. DSS eğlencelerinin eğitici, bütünleyici, coşkuyu arttırıcı ve grup birliğini yükseltici özellikleri vardır.
Eğlenirken hiyerarşi yoktur. En yüksek kademedeki DSSli'lerden en yeni TT’ye kadar herkes aynı sahneyi paylaşır.

Kuruluşlar
Alke Su Holding